Σχετικά με εμάς

Agile4.0 Cluster

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Agile4.0 Cluster αποτελεί ένα νέο ενισχυμένο Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία, φέρνοντας κοντά 14 κορυφαίους εταίρους στον τομέα της Βιομηχανίας από όλη την Ελλάδα.

Μέσω του Agile4.0 Cluster τόσο τα υφιστάμενα μέλη όσο και νέες επιχειρήσεις θα γνωρίσουν όλες τις τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Βιομηχανία 4.0 για να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες, να αυξήσουν την ευελιξία των παραγωγικών διαδικασιών τους και να ανταπεξέλθουν στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Home_AboutUs_image_600x600

«Όραμα του Agile4.0 Cluster αποτελεί η ψηφιοποίηση των βιομηχανιών και η ευελιξία της παραγωγής, συνδυάζοντας έρευνα και ανάπτυξη λύσεων τελευταίας τεχνολογίας»

Το Agile4.0 Cluster σε αριθμούς

7

Τεχνολογικοί Φορείς

6

Βιομηχανίες

1

Ερευνητικό Κέντρο

140

τμ χώρου επίδειξης & εκπαίδευσης

Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων
To Agile4.0 Cluster μέσα από συνεργατικά σχήματα, σχεδιάζει και θα αναπτύσσει νέα καινοτόμα προϊόντα, εργαλεία και υπηρεσίες με σκοπό την ευελιξία και προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Ευφυής Πύλη για την διεπιχειρησιακή διασύνδεση και διαχείριση του δικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ)

Σύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα με σχεδιαστικά πλαίσια "Κυβερνοασφάλειας στην σχεδίαση"

Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων και Σύστημα λήψης αποφάσεων

Λύσεις πρόβλεψης σφαλμάτων και προληπτικής συντήρησης μηχανών

Αλγόριθμοι και συστήματα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας

Υποδομή για διασύνδεση και επικοινωνία συνεργατικών ρομποτικών συστημάτων

Λύσεις προσθετικής κατασκευής για τρισδιάστατα εκτυπωμένα πρωτότυπα

Εφαρμογές για ιχνηλάτιση παραγόμενων προϊόντων και εφοδιαστικής αλυσίδας

agile40_white_logo_header

Το έργο Agile4.0-Cluster υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022.

Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας από το EKETA / ΙΠΤΗΛ.

Επικοινωνία